Ubezpieczenie samochodu: jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i od czego zależy wysokość składki?

ubezpieczenie-oc-ac-0

Jakie ubezpieczenie samochodu wybrać? Jakie są warianty i od czego zależą ich ceny? Jak analizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia, by wybrać najlepszą ofertę dla siebie?

Ubezpieczenie samochodu to, poza kosztem zakupu pojazdu i paliwa, jeden z największych i najważniejszych elementów budżetu, który przeznaczamy na ten środek transportu. Jest to też wydatek, z którego nie możemy w żaden sposób zrezygnować. Możemy najwyżej wpływać na wysokość naszych obciążeń.

Pole do oszczędności jest tu, na szczęście, bardzo duże. Możemy wybierać między różnymi ubezpieczycielami, czy dobierać lub rezygnować z dodatkowych polis (AC, NNW, assistance, ubezpieczenie szyb itp.). Wpływ na ogólną cenę ma nawet forma i termin płatności! Mamy dużą kontrolę nad ceną naszego ubezpieczenia.

W tym artykule przedstawię Wam jak dobrać najlepszą ofertę dla swoich warunków, jak analizować zapisy OWU i pokażę też skąd biorą się takie a nie inne kwoty składek.

link4-logoTen tekst powstał we współpracy z firmą ubezpieczeniową LINK4.

LINK4 jest pionierem i liderem ubezpieczeń direct,  od 12 lat ubezpiecza polskich kierowców. Można wykupić tam ubezpieczenie samodzielnie, bezpośrednio przez internet lub telefon, a od 2010 roku także za pośrednictwem agentów. To jedno z najczęściej nagradzanych  towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

LINK4 posiada bardzo konkurencyjną ofertę cenową ubezpieczeń OC i AC samochodów. Sam porównałem swoje obecne warunki z wynikami, które prezentuje kalkulator składki – i korzystniejszą ofertę uzyskałbym dziś w LINK4.

Takiej kalkulacji możecie dokonać samodzielnie na tej stronie. Możecie to potem porównać ze swoją obecną polisą lub wynikami z kalkulatorów innych ubezpieczycieli czy porównywarek ubezpieczeń. Dzięki temu będziecie mogli wybrać najkorzystniejszą ofertę dla siebie.

Sprawdź ofertę ubezpieczeń LINK4 →

Jak działa OC samochodu?

OC – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – to ubezpieczenie obowiązkowe. Musimy je wykupić dla każdego pojazdu, którym chcemy poruszać się po polskich drogach.

Do czego służy OC? Do ochrony poszkodowanych. Jeżeli jako sprawca wypadku komunikacyjnego wyrządzimy jakąkolwiek szkodę na mieniu (na przykład uszkodzenie lub zniszczenie innego samochodu, roweru, infrastruktury) czy zdrowiu innych (i w grę wchodzą na przykład koszty leczenia lub rehabilitacji poszkodowanego), to poszkodowany otrzyma środki z naszej polisy. Obecnie sumy gwarancyjnie wynoszą co najmniej 1 milion euro dla szkód na majątku i 5 milionów euro dla szkód osobowych.

To obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń poszkodowanych, ale też zabezpieczenie dla nas. Dzięki OC za ewentualne szkody, które wyrządzimy, nie będziemy odpowiadać własnym majątkiem (oczywiście, o ile szkoda nie przekroczy sumy gwarancyjnej). Zapłata rocznej składki zabezpiecza nas więc od ewentualności, w której musielibyśmy na przykład z własnej kieszeni wyłożyć wiele tysięcy złotych na naprawę samochodu osoby przez nas poszkodowanej.

Z OC nie sfinansujemy natomiast naprawy własnego samochodu. To środki wyłącznie na pokrycie roszczeń poszkodowanych.

Jeżeli posiadamy samochód, to musimy mieć też OC. Za opóźnienia w wykupie polisy grożą wysokie kary. Jeżeli z ubezpieczeniem samochodu osobowego spóźnimy się do 3 dni, to będziemy musieli zapłacić 700 zł kary. Od 4 do 14 dni – 1750 zł kary. Powyżej 14 dni opłata karna wynosi 3500 zł (stan na 2015 rok według  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – UFG).

Nie warto zwlekać z wykupem ubezpieczenia – trzeba pilnować terminu wykupu polisy. To szczególnie ważne w przypadku ubezpieczania nowo zakupionego samochodu. Natomiast jeżeli w przypadku posiadanego pojazdu zapłaciliśmy składkę za mijający rok, to umowa odnowi się automatycznie (jednak i tu warto mieć świadomość upływających terminów, by z odpowiednim wyprzedzeniem porównać oferty i być może zmienić ubezpieczyciela).

Kary za brak OC to oczywiście nie jedyna konsekwencja. Jeżeli w czasie, w którym nie jesteśmy objęci ochroną OC, wyrządzimy szkodę – to odszkodowanie wypłaci UFG, ale potem Fundusz będzie wymagał całej wypłaconej kwoty od sprawcy wypadku.

OC to ubezpieczenie obowiązkowe, a jego zakres jest regulowany ustawą. Niezależnie od tego w jakim towarzystwie wykupimy polisę, to sumy gwarancyjne i zakres ochrony będą podobne. To nie znaczy jednak, że nie ma żadnych różnic między ubezpieczycielami. Ci mogą dołączać do OC dodatkowe pakiety usług i korzyści (na przykład holowanie w razie wypadku, samochód zastępczy do 3 dni w razie wypadku), które mogą być kolejną zachętą do wybrania tej, a nie innej oferty.

To, co nie jest regulowane ustawowo – to cena.

Jeżeli zależy nam jedynie na ubezpieczeniu OC, a dodatkowy zakres ochrony i ewentualne korzyści nie mają dla nas znaczenia, to możemy spokojnie kierować się wyłącznie ceną i wybrać najtańszą ofertę z dostępnych.

Dużo więcej uwagi będziemy musieli poświęcić wtedy, gdy oprócz obowiązkowego OC będziemy zainteresowani również dodatkową ochroną w postaci AC – Auto Casco pojazdu.

OC w pakiecie z AC – jakie są korzyści?

ubezpieczenie-oc-ac-1

Auto Casco to ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu bądź jego części/wyposażenia, które mogą powstać w wyniku różnych zdarzeń. Pokazując to na rzeczywistym przykładzie – Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC w LINK4 przewidują szereg takich zdarzeń:

 • zderzenie pojazdu (z innymi pojazdami, osobami lub przedmiotami)
 • działanie osób trzecich
 • pożar, wybuch, osmalenie
 • nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzące z zewnątrz pojazdu
 • zatopienie pojazdu
 • nagłe działanie sił przyrody
 • uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej
 • plus w przypadku AC kradzieżowego: kradzież, rozumiana jako działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 k.k. (kradzież), w art. 279 k.k. (kradzież z włamaniem) lub w art. 280 k.k. (rozbój)

W innych towarzystwach ubezpieczeniowych zakres ochrony jest podobny. Chyba, że mówimy o tak zwanym ubezpieczeniu All Risk, które daje pełen zakres ochrony (poza wymienionymi w OWU wyłączeniami), a nie tylko od konkretnych, wymienionych w OWU, zdarzeń.

Przed wybraniem oferty dla siebie zawsze warto dokładnie przejrzeć OWU i upewnić się, że ubezpieczenie na które się decydujemy, na pewno chroni nas przed tym, czego najbardziej się obawiamy.

Auto Casco to ubezpieczenie stosunkowo drogie i jego zakup zdecydowanie warto dokładnie przemyśleć. Kiedy warto podjąć decyzję pozytywną? Co najmniej kilka sytuacji powinno dać nam argumenty na rzecz AC.

Wtedy, gdy nasz pojazd ma dużą wartość – i chcemy tę wartość chronić przed nagłą utratą. Wtedy, gdy samochód jest nam niezbędny do życia czy prowadzenia działalności. Lub wtedy, gdy nie mamy oszczędności odłożonych na kolejny samochód. A także gdy kupujemy samochód na kredyt lub bierzemy go w leasing, to ubezpieczenie AC może okazać się koniecznym zabezpieczeniem.

Wykup dobrowolnego ubezpieczenia to zawsze kalkulacja ryzyka. Szacujemy ryzyko wystąpienia szkód, których się obawiamy i na tej podstawie decydujemy, czy za cenę, którą proponuje nam towarzystwo ubezpieczeniowe, warto takie ryzyko zniwelować. Z drugiej strony podobnie kalkuluje ubezpieczyciel – szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych ryzyk i na tej podstawie wylicza składkę.

Jeżeli te obustronne kalkulacje dochodzą do punktu wspólnego, wtedy ubezpieczenie jest warte swojej ceny.

Warto dodać, że decydując się na AC i OC w pakiecie u jednego ubezpieczyciela możemy liczyć na dodatkowe zniżki. Tu znów warto dokonać kalkulacji samodzielnie i sprawdzić jak ma się oferta jednego ubezpieczyciela do oferty łączonej z dwóch towarzystw.

Czego szukać w OWU?

ubezpieczenie-oc-ac-2

Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, gdzie regulacje ustawowe nie są już tak restrykcyjne. Jako konsumenci mamy więc wpływ już nie tylko na cenę i na to, w jakim towarzystwie wykupujemy polisę, ale możemy też decydować o jej warunkach i wariantach.

W tym momencie zaczyna się „odrabianie pracy domowej”, czyli lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). OWU to najprościej mówiąc regulamin, który opisuje wszystkie warunki ubezpieczenia: definicje wszystkich ważnych pojęć, kogo obejmuje ubezpieczenie, jakie wydarzenia, w jakich warunkach, jakie są wyłączenia odpowiedzialności i tak dalej.

Jak w przypadku wszystkich umów i regulaminów, jest to dokument, który należy dokładnie przeczytać przed zakupem. Tym bardziej, że gdy porównujemy oferty przez internet, nie mamy już wymówki, że jesteśmy w banku czy u agenta i zajmujemy swoim czytaniem czyjś czas (i dodatkowo denerwujemy ludzi w kolejce za nami). OWU możemy znaleźć na stronie ubezpieczyciela i we własnym wolnym czasie przestudiować. Zdecydowanie warto to zrobić, by nie być później zaskoczonym. Najgorsze, co możemy zrobić, to odłożyć lekturę OWU na moment, w którym chcemy likwidować szkodę.

A czego szukać w OWU?

Przede wszystkim dwóch rzeczy – zakresu ubezpieczenia (czyli jakie wydarzenia i ryzyka obejmuje) oraz wyłączeń odpowiedzialności (czyli sytuacji, których ubezpieczenie nie przewiduje). To niezbędna podstawa dla nas, konsumentów, abyśmy wiedzieli w jakich sytuacjach jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową, a w jakich nie.

Wyłączenia mogą być przeróżne i zdecydowanie warto jest mieć ich świadomość. Ubezpieczyciele typowo podają na przykład takie warunki:

 • wina umyślna i rażące niedbalstwo – na przykład, jeżeli kierowca będzie prowadził samochód pod wpływem alkoholu i spowoduje szkodę, to nie otrzyma odszkodowania, za ewentualne straty, które poniósł
 • szkody eksploatacyjne – z AC nie pokryjemy kosztów zużywających się części
 • udział w rajdach lub wyścigach – jeżeli zabieramy samochód na tor, to wszelkie doznane tam szkody będziemy musieli sfinansować sami
 • szkody w wyniku akcji protestacyjnych i działań o podobnym charakterze – lepiej nie parkować samochodu na drodze, przez którą przebiegać będzie demonstracja górników
 • i szereg innych

Poza wyłączeniami warto przeanalizować też poszczególne warianty ubezpieczenia. Są one wymienione w OWU, mają wpływ na to, jak nasze ubezpieczenie i likwidacja ewentualnej szkody będą wyceniane i obsługiwane. I mają też wpływ na cenę ubezpieczenia, ale to sprawdzimy już nie w OWU, a w kalkulatorze składki.

Wariant warsztatowy a kosztorysowy

W wariancie warsztatowym sami udajemy się z samochodem do warsztatu (warto sprawdzić w OWU czy musi to być miejsce ustalone wcześniej z ubezpieczycielem) i zlecamy dokonanie niezbędnych napraw. Ubezpieczycielowi przedstawiamy faktury i na ich podstawie wypłacane jest odszkodowanie. A w wariancie najwygodniejszym można też upoważnić warsztat do odbioru odszkodowania i nie zawracać sobie głowy noszeniem rachunków.

W wariancie kosztorysowym to ubezpieczyciel ustala wartość odszkodowania w oparciu o różne parametry (na przykład koszt roboczogodziny, koszt części zamiennych). To, czy się w tym kosztorysie zmieścimy czy nie, zależy już tylko od nas.

Dla klienta zdecydowanie korzystniejszą opcją jest warsztat. Jest to jednak opcja droższa.

Zobacz jak wariant warsztat może wpływać na wysokość rocznej składki – to samo ubezpieczenie (OC+AC w LINK4, płatność w jednej racie), dla tego samego kierowcy (30-letni mężczyzna, kawaler, bez dzieci, z dużego miasta, ponad 3 lata bezszkodowej jazdy), dla tego samego pojazdu (Skoda Octavia z 2007 roku). Jedyna różnica to opcja AC wypadkowego (warsztat lub kosztorys):

ubezpieczenie-ac-warsztat-kosztorys

Po lewej – wariant kosztorys. Po prawej – wariant warsztat.

Części oryginalne a zamienniki

Wartość odszkodowania może być kalkulowana z uwzględnieniem zamiennych części oryginalnych lub ich tańszych zamienników.

Jeżeli zależy nam, by wszelkie naprawy były wykonywane z uwzględnieniem części oryginalnych, to powinniśmy wybrać tę pierwszą opcję. Oczywiście, przyjdzie nam za to więcej zapłacić w postaci wyższej składki.

Amortyzacja części lub jej brak

W swoich kalkulacjach ubezpieczyciel może przyjąć, że części wymagające naprawy były już zużyte, więc w momencie szkody nie miały swojej pełnej wartości. Brany tu pod uwagę może być wiek auta lub data ostatniej udokumentowanej wymiany części, o których mowa. To wariant z amortyzacją.

Wariant bez amortyzacji obejmuje odszkodowanie do pełnej ceny zniszczonych lub uszkodzonych części. Ale znowu – skoro ubezpieczyciel w razie szkody będzie musiał wypłacić nam większe odszkodowanie, to składka ubezpieczenia też będzie odpowiednio wyższa.

Zobacz jak na cenę może wpływać amortyzacja części lub jej brak (warunki podobne jak powyżej, jedyna różnica między wariantami to amortyzacja):

ubezpieczenie-ac-amortyzacja

Po lewej – wariant bez amortyzacji. Po prawej – wariant z amortyzacją.

Udział własny w szkodzie

Udział własny to kwota, którą w razie szkody będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Udział własny może być wyrażony kwotowo (np. 500 zł) lub procentowo (np. 10% wartości szkody). Zatem jeżeli doznaliśmy szkody o wartości 1500 zł, a mamy wykupione ubezpieczenie z udziałem własnym na poziomie 500 zł, to od ubezpieczyciela otrzymamy 1000 zł. Jeżeli nasza szkoda nie przekracza kwoty udziału własnego, to odszkodowania nie otrzymamy.

Zobacz, jaki wpływ na wysokość składki może mieć udział własny w szkodzie (warunki podobnej jak powyżej, jedyna różnica między wariantami to kwota udziału własnego):

ubezpieczenie-ac-udzial-wlasny

Po lewej – udział własny 500 zł. Po prawej – brak udziału własnego.

Od czego jeszcze zależy wysokość składki?

Ubezpieczenia to kwestia bardzo indywidualna i ostateczny koszt każdej składki, czy to ubezpieczenia życia, domu, czy samochodu, zależy od naszych własnych wyjątkowych warunków.

Dla ubezpieczyciela to kalkulacja ryzyka. Bierze ona pod uwagę całe mnóstwo czynników – od danych pojazdu, przez czynniki demograficzne, a nawet w pewnym stopniu profil psychologiczny klienta. W tych kalkulacjach ważne jest , że żadna z tych rzeczy nie jest wynikiem „widzimisię” ubezpieczyciela, a bierze się z konkretnych liczb i statystyk.

Po prostu – tacy-a-tacy kierowcy generują realnie więcej szkód, stwarzają więc większe ryzyko, zatem powinni płacić więcej.

Jakie czynniki są brane pod uwagę? Możecie to sprawdzić samodzielnie przechodząc przez kolejne kroki w kalkulatorze składek. Właściwie każde pytanie ma tam znaczenie i może wpływać na wysokość naszych opłat:

Dane samochodu. Marka, model i rocznik samochodu posłużą ubezpieczycielowi do obliczenia obecnej wartości pojazdu. Pojemność silnika też może mieć wpływ na wartość składki – większe jednostki to droższe ubezpieczenie.

Sposób użytkowania samochodu. Wpływ na wartość składki ma obecny przebieg oraz przewidywane wykorzystanie pojazdu (jak często będziemy go używać, ile kilometrów będziemy nim robić, czy będziemy z niego korzystać wyłącznie prywatnie czy też w innych celach, gdzie będziemy go parkować na noc, czy zamierzamy prowadzić go także za granicą). Tutaj kalkulacja jest prosta – pojazd rzadziej wykorzystywany to mniejsze ryzyko wystąpienia szkody. A im mniejsze ryzyko – tym niższa składka.

Dane demograficzne kierowcy. Kierowcy młodsi (rynkowy standard to wiek poniżej 26 roku życia, ale ustalenie granicy wieku „młodego kierowcy” leży w gestii ubezpieczycieli, więc warto samemu sprawdzić warunki w OWU) i mniej doświadczeni (posiadający krócej prawo jazdy) płacą wyższe stawki. Wpływ na wysokość składki ma nawet stan cywilny i sytuacja rodzinna. Ubezpieczyciel zakłada, że żonaty mężczyzna z dziećmi będzie jeździł bardziej odpowiedzialnie (a więc będzie stwarzał mniejsze ryzyko wystąpienia szkody) niż beztroski singiel.

Miejsce zamieszkania. Większe miasta, gdzie jest większy ruch na drogach, to też większe ryzyko, że coś się stanie.

Inni użytkownicy pojazdu. Jeżeli istnieją, a tym bardziej jeżeli są to młodsi i mniej doświadczeni kierowcy, to wartość składki może pójść w górę.

Liczba lat ubezpieczenia, w tym lata bezszkodowej jazdy. Im lepszą historię mamy, tym lepsze warunki, które zaproponuje nam ubezpieczyciel. Typowo możemy liczyć na 10% zniżkę za każdy rok bezszkodowej jazdy.

Liczba rat. Jeżeli zapłacimy w jednej racie, to możemy liczyć na lepszą cenę niż gdybyśmy rozłożyli płatność na więcej miesięcy.

Sposób płatności. Niektórzy ubezpieczyciele przewidują dodatkowe zniżki za płatność kartą kredytową.

Jeżeli planujecie zakup ubezpieczenia komunikacyjnego, to gorąco zachęcam do wykonania własnych kalkulacji. Ubezpieczenie samochodu to kwestia indywidualna – zarówno między kierowcami, jak i między ubezpieczycielami możemy natknąć się na istotne różnice w cenach. Każdy z ubezpieczycieli nieco inaczej kalkuluje ceny, przykłada inną wagę do poszczególnych danych i prezentuje kierowcom nieco inne oferty.

Zdecydowanie warto obserwować rynek i weryfikować oferty ubezpieczycieli za pomocą kalkulatorów składek i porównywarek ubezpieczeń. Można w ten sposób znaleźć ofertę lepszą od obecnej lub zyskać dodatkowy argument („znalazłem to samo taniej u konkurencji”) w rozmowach ze swoim własnym ubezpieczycielem.

Warto analizować oferty, tak samo warto czytać OWU – tak, aby być w pełni świadomym na jaki wariant i na jaki zakres ochrony się decydujemy.

Mam nadzieję, że powyższe informacje okazały się dla Was przydatne. Jeżeli tak, to gorąco zachęcam do podzielenia się tym artykułem ze znajomymi.

Opublikowano [post_date]// Fot. State Farm, danxoneil, Pragmagraphr.

Podobał Ci się ten artykuł? Bądź na bieżąco z nowościami na blogu