Jak zamknąć konto w banku? Likwidacja rachunków w mBanku, Getin Banku, Meritum, Inteligo, Millenium, T-Mobile, Alior Banku i innych

jak-zamknac-konto

Przewodnik krok po kroku i wzory wniosków o zamknięcie konta dla 8 banków. Jak powinien wygląda cała procedura? Jak uzyskać potwierdzenie zamknięcia konta? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Najwyższa pora zrobić porządek z kontami osobistymi. Banki coraz częściej wprowadzają nowe lub podnoszą stare opłaty.

Jeśli trafi na jakieś stare, nieużywane przez nas konto, to możemy takiej podwyżki nawet nie zauważyć. Zwłaszcza jeżeli bank ma zwyczaj wysyłania takich informacji jedynie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w systemie transakcyjnym. Lepiej nie dawać bankom okazji do zarobienia na naszej nieświadomości.

Takich zapomnianych, nieaktywnych kont możesz mieć nawet kilka. Otwierane przy okazji kolejnych promocji, premii, czy w powiązaniu z korzystnymi lokatami… Lepiej się ich pozbyć zanim bank wprowadzi opłaty za korzystanie z tych kont. A może już teraz ponosisz jakieś opłaty z tytułu utrzymywania niepotrzebnych kont? – tym bardziej warto takie rachunki jak najszybciej zlikwidować.

No to zacznijmy porządki!

O czym warto pamiętać przy zamykaniu konta w banku?

 • Czy zakładałeś lub zakładałaś rachunek w powiązaniu z jakąś promocją? Jeżeli tak, to przed wysłaniem wniosku o zamknięcie konta przejrzyj dokładnie regulamin tej promocji. Być może bank zobowiązał Cię do utrzymania rachunku przez określony czas. Niespełnienie tego warunku może oznaczać konieczność zwrócenia korzyści osiągniętych w promocji lub poniesienia dodatkowych opłat.
 • Po zamknięciu konta stracisz bezpośredni dostęp do historii swoich transakcji na danym rachunku. Dla bezpieczeństwa warto taką historię sobie wyeksportować, a potwierdzenia najważniejszych przelewów zapisać. Nigdy nie wiadomo kiedy mogą się przydać.
 • Jeżeli to było wcześniej Twoje główne konto, na które wpływało Twoje wynagrodzenie, to pamiętaj aby zmienić dyspozycję przelewu wynagrodzenia u Twojego pracodawcy. Jeżeli podawałeś lub podawałaś dane konta w Urzędzie Skarbowym, to być może i tam konieczna będzie aktualizacja (by następny zwrot podatku na pewno trafił na właściwy rachunek).
 • I w drugą stronę – jeżeli miałeś lub miałaś ustawioną realizację jakichś zleceń stałych z tego konta, to te teraz będziesz musiał lub musiała wykonywać z innego banku. W przypadku korzystania z usługi polecenie zapłaty należy również powiadomić wierzyciela o fakcie jej odwołania.
 • Czy na liście odbiorców zdefiniowanych masz jakieś szablony płatności, które chcesz zachować? Przepisz wszystkie dane przed zamknięciem konta.
 • Jeżeli chcesz uprościć całą procedurę, to przelej cały osad ze starego konta do nowego banku.
 • Jeżeli przy zakładaniu konta składałeś lub składałaś podpis na karcie wzoru podpisu, to pamiętaj, że podpis na wniosku o zamknięcie rachunku powinien być zgodny z tym wzorem.
 • Przeczytaj regulamin prowadzenia rachunków w Twoim banku i sprawdź, czy zamykaniu konta nie towarzyszą jakieś dodatkowe niespodzianki (np. konieczność notarialnego potwierdzenia podpisu na wniosku o rozwiązanie umowy rachunku).

Szukasz nowego konta? Zobacz, czym się kierować przy wyborze najlepszego ROR dla siebie

Niektóre banki zachowują się fair i wprost informują o tym jak wygląda cała procedura zamknięcia konta. Nawet zostawiają taką opcję w systemie transakcyjnym, tak aby wszystko można było załatwić online. Inne instytucje wolą utrudniać życie nawet na tym ostatnim etapie kontaktu z bankiem – nawet nie udostępniając wzoru pisma na swojej stronie internetowej.

Jeżeli chcesz zamknąć konto w banku to nie daj się przechytrzyć i zniechęcić w taki łatwy sposób. Skorzystaj z zamieszczonych tu porad i wzorów dokumentów, dzięki którym skutecznie wypowiesz bankowi umowę rachunku.

Jak zamknąć konto w mBanku?

W mBanku wniosek o zamknięcie konta można złożyć online, poprzez system transakcyjny:

 • Pasaż → Usługi → Wypowiedzenie rachunku lub
 • Pasaż → Usługi → Dyspozycje → Rachunki →Wniosek o wypowiedzenie rachunku lub
 • Ekspert online → Wsparcie w obsłudze konta  → Rachunki  → Typ sprawy: Wypowiedzenie

Oprócz tego, konto można zamknąć też w tradycyjny sposób:

 • poprzez infolinię: 801 300 800 z telefonów stacjonarnych w Polsce, +48 42 6 300 800 z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata
 • w placówce banku (należy udać się tam z dokumentem tożsamości), gdzie pracownik przyjmie wniosek
 • korespondencyjnie, wysyłając do banku odpowiednie pismo – pobierz wzór wniosku

Duży plus dla mBanku za to, że nie utrudniają na siłę tego procesu i jasno tłumaczą jak wygląda cała procedura. Na stronie banku znajdziesz szczegółowo omówione najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zamykania rachunku.

Jak zamknąć konto w Millenium?

Millenium to kolejny bank, który całą procedurę zamknięcia konta pozwala przeprowadzić online.  Konto i powiązanie z nim usługi można wypowiedzieć poprzez zakładkę Konta →  Wnioski →  Zamykanie konta.

Jak zamknąć konto w Alior Banku?

Zgodnie ze swoim regulaminem, Alior Bank przyjmuje tylko wnioski na piśmie. Z odpowiednim dokumentem trzeba udać się do placówki banku lub wysłać pocztą.

Wzór wniosku o zamknięcie konta: Alior Bank.

Jak zamknąć konto w Getin Banku

Edycja: Konto w Getin Banku można zamknąć korespondencyjnie lub składając wniosek osobiście w placówce.

Wzór wniosku o zamknięcie konta: Getin Bank

Jak zamknąć konto w Meritum?

Ten bank niestety również należy do tych, które wolą utrudniać życie swoim klientom. Jeszcze jakiś czas temu opcja zamknięcia konta była dostępna bezpośrednio w systemie transakcyjnym. Tymczasem bank po prostu ją usunął!

Przy okazji fuzji z Alior Bankiem warto rozważyć czy potrzebujesz jeszcze konta w Meritum. W ostatnich tygodniach oferta tego banku istotnie się pogorszyła.

Pozostały dwie opcje – złożenie wniosku osobiście w oddziale lub korespondencyjnie.

Wzór wniosku o zamknięcie konta: Meritum.

Jak zamknąć konto w Inteligo?

W Inteligo również odpowiedni wniosek musi być złożony na piśmie i wysłany pocztą. Zgodnie z informacją na stronie banku, zamknięcie rachunku głównego oznacza rozwiązanie umowy konta Inteligo, dlatego wymaga przesłania dokumentu papierowego. W PKO BP zawsze rządził papier.

Wzór wniosku o zamknięcie konta: Inteligo.

Jak zamknąć konto w T-Mobile Usługi Bankowe?

W T-Mobile możliwe jest zamknięcie konta online, ale procedura wygląda nieco inaczej niż proste kliknięcie w przycisk „złóż wniosek”.

Aby zamknąć konto w T-Mobile należy wysłać wiadomość do obsługi klienta poprzez system transakcyjny – zakładka: Narzędzia → Wiadomości → Utwórz nową wiadomość

Co musi znaleźć się w takiej wiadomości?

 • numer zamykanego rachunku
 • numer rachunku do przekazania ewentualnej nadpłaty;
 • informacja, czy wraz z zamknięciem rachunku wypowiadasz też Umowę ramową

Konto można wypowiedzieć też tradycyjną, papierową drogą:

Wniosek o zamknięcie konta: T-Mobile.

Jak zamknąć konto w BGŻ Optima?

Podobnie jak w przypadku T-Mobile, tak i w BGŻ Optima konto można zamknąć poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości w wewnętrznej poczcie banku. Zakładka w systemie transakcyjnym: Osobiste → Poczta BGŻ Optima

Wystarczy prosta wiadomość:

Szanowni Państwo,

Proszę o przyjęcie dyspozycji wypowiedzenia Umowy Ramowej w celu zamknięcia rachunku w BGŻ Optima, z zachowaniem regulaminowego okresu wypowiedzenia.

Jednocześnie proszę o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych i proszę o ich usunięcie.

Z poważaniem,

Jak zamknąć konto w Banku SMART?

SMART również zastrzega wyłącznie formę pisemną. Wypełniony wniosek należy wysłać pocztą na adres korespondencyjny banku.

Wzór wniosku o zamknięcie konta: Bank SMART.

Uwaga! Bank czyni tutaj dodatkowe zastrzeżenie:

W sytuacji gdy saldo Rachunku, na które składają się Środki Dostępne wraz z należnymi odsetkami lub stanowią wyłącznie należne odsetki, wynosi więcej niż 50,- PLN wymagana jest Dyspozycja zamknięcia Rachunku z notarialnym poświadczeniem podpisu Klienta.

Lepiej opróżnić konto przed wysłaniem wniosku.

Jak zamknąć konto w Deutsche Bank / dbNET?

Tu także obowiązuje droga pisemna. Wniosek należy złożyć osobiście w oddziale lub korespondencyjnie.

Wzór wniosku o zamknięcie konta: Deutsche Bank.

Nie możesz znaleźć wzoru wniosku swojego banku? Przygotuj pismo samodzielnie

Przygotowując własne pismo możesz kierować się wzorami zamieszczonymi powyżej. Pamiętaj, aby w takim wniosku znalazły się wszystkie dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację posiadacza rachunku i wskazanie jakie konta i usługi zostają wypowiedziane.

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, dane adresowe.
 • Informację o rozwiązaniu umowy z regulaminowym okresem wypowiedzenia. W pewnych przypadkach umowę  można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. Na przykład, gdy bank zmienia regulamin prowadzenia rachunków czy taryfę opłat i prowizji. Na takie zmiany można nie wyrazić zgody i natychmiastowo wypowiedzieć rachunek.
 • Zapewnienie o tym, że we własnym zakresie zniszczysz karty wydane do konta.
 • Jeżeli na starym koncie pozostały jakieś środki, to we wniosku należy zapisać dyspozycję, na jaki rachunek te pieniądze powinny zostać przelane.

Jak uzyskać potwierdzenie zamknięcia konta?

Jak mieć pewność, że cały proces przebiegł bez zarzutu? Banki zazwyczaj nie informują same z siebie o skutecznym zamknięciu konta. Oto kilka dróg, jakimi możemy się o tym upewnić:

 • Jeżeli dotychczas z danego konta przychodziły do Ciebie wyciągi (pocztą lub emailem), to po jego zamknięciu takich przesyłek nie powinieneś lub nie powinnaś już otrzymywać.
 • Przy zamykaniu konta możesz zostawić tam kilkuzłotowy osad i we wniosku złożyć dyspozycję przelewu na nowe konto. Gdy ten przelew do Ciebie wpłynie zyskasz pewność, że stary bank zamknął konto. Uwaga! – niektóre banki mogą potraktować taką dyspozycję jako zlecenie przelewu w oddziale i pobrać za to odpowiednią prowizję. Warto się na taką ewentualność przygotować i zostawić na starym koncie kwotę z pewnym zapasem.
 • Banki zastrzegają w regulaminach, że przelewy nadane na zamknięte konto będą zwracane nadawcy. Możesz wykorzystać ten mechanizm by sprawdzić, czy konto zostało skutecznie zamknięte. Przelej jakąś nieznaczącą kwotę na numer starego rachunku. Jeżeli przelew do Ciebie wróci, będzie to znak, że wszystko jest w porządku.
 • Możesz też spróbować zyskać takie potwierdzenie na infolinii banku lub w oddziale.

Mam nadzieję, że pomogłem! :)

Opublikowano [post_date]

Podobał Ci się ten artykuł? Bądź na bieżąco z nowościami na blogu